Historische vereniging Middelstum

Terug naar vorige pagina
Historische Vereniging Middelstum
Op 10 november 2011 is de Historische Vereniging opgericht en heeft inmiddels meer dan 160 leden. Wij zijn de opvolger van de Historische Commissie van het Nutsdepartement Middelstum.
In het logo zie je de begrenzing van de oude gemeente Middelstum, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

De vereniging heeft als doel: “het bevorderen van onderzoek en instandhouding van de historie van de voormalige gemeente Middelstum.”
Wij trachten dit doel onder meer te bereiken door:

  • Aanspreekpunt zijn voor onderwerpen die verband houden met de geschiedenis en archeologie van de voormalige gemeente Middelstum.
  • Ijveren voor behoud van het culturele erfgoed door kennis te verzamelen en bewustwording te creeeren.
  • Verzamelen en bewaren van oude documenten, foto’s en voorwerpen met cultuurhistorische waarde.

Vanuit de vereniging zijn een aantal werkgroepen actief die veelal samenwerken met andere verenigingen. Zo ontstaan diverse activiteiten.

www.historischeverenigingmiddelstum.nl