Werkpro

Terug naar vorige pagina
werkpro WerkPro OpEwsum staat voor werk en begeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De opzet van onze activiteiten is bedrijfsmatig: in de bedrijven wordt gewerkt aan producten en diensten voor klanten en opdrachtgevers.
Het verschil is dat de medewerkers (deelnemers) de ruimte krijgen om in eigen tempo te werken en te leren – óók van elkaar.
Het doel is niet winst maken, maar mensen werkende weg perspectief bieden op een toekomst met werk.

WerkPro heeft oog voor de kwaliteiten van de medewerker. Wij gaan uit van mogelijkheden, niet van beperkingen.
We zetten werk en begeleiding in op een manier waardoor de zij/hij zich als een waardevolle medewerker kan profileren.

www.werkpro.nl